Presseindlæg

Presseindlæg

Karsten Skawbo-Jensen skriver i pressen

Tilbage til forsiden

Ret til at møde med bisidder

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Tue, October 01, 2013 08:33:12

”Om retten til at møde med bisidder” er titlen på en pjece, som Frederiksberg Kommune for nylig har udgivet. Ideen kom fra Integrationsrådet, og jeg var straks positivt indstillet over for deres forslag.

Langt de fleste møder med kommunen kan borgerne uden problemer klare selv, og sammen med medarbejderne finder de i fællesskab en løsning. Men der kan være situationer, hvor man har det bedst med at tage en ven, et familiemedlem eller en frivillig fra en forening med. Det har man normalt ret til ifølge forvaltningslovens § 8.

Jeg tror, at det i nogle situationer kan være en fordel for alle parter, at der er en bisidder med, som kan hjælpe med at huske, hvad der blev aftalt, og som kan stille de spørgsmål, man som borger måske glemmer. Undgås misforståelser, kommer der færre fejl i sagsbehandlingen, og afstemmes forventningerne, kan flere få en god oplevelse af kontakten med kommunen.

Det er fint, at kendskabet til rettigheden om at måtte møde med bisidder udbredes. Den nye pjece bliver uddelt til de frivillige foreninger, der er interesserede, og den vil ligge fremme på rådhuset. Jeg vil også kvittere for, at telefonlinjen Marhaba er gået i gang med at oversætte pjecen til flere forskellige sprog.

Karsten Skawbo-Jensen (C)

formand for Socialudvalget

Partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors skal hjælpe sårbare unge

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Fri, September 20, 2013 14:05:08

Frederiksberg har en frivillighedsstrategi, som vil inddrage civilsamfundet som et supplement, når velfærdsopgaver skal løses. Det nye er, at vi som kommune nu også ønsker at indgå forpligtende partnerskabsaftaler med de frivillige. Kommunen er aktivt med til at udpege vigtige indsatsområder for de frivillige partnere, men det er de frivillige organisationer, der tilrettelægger den konkrete indsats, for det er vi ikke eksperter i fra kommunens side.

Den første partnerskabsaftale bliver indgået med Ungdommens Røde Kors, og håbet er, at aftalen kan danne ramme om mange spændende aktiviteter over de næste mange år. Det første konkrete initiativ handler om støtte til skrøbelige unge, og det skal virke fra november 2012 og 2 år frem.

Et stigende antal unge med forskellige psykosociale vanskeligheder efterspørger støtteforanstaltninger fra kommunen. Ungdommens Røde Kors, som har hovedkontor på H.C. Ørstedsvej, har i et par år modtaget tilskud fra vores frivillighedspulje til rådgivnings- og støttetilbud til sårbare børn og unge. Så de kender til opgaven og kan klare den.

Fra november skal kommunen kunne tilbyde skrøbelige unge en hjælp fra Ungdommens Røde Kors. Det kan dreje sig om unge, som er kommet igennem en periode med psykisk sygdom, men som nu er så raske, at de skal sluses tilbage til en helt normal tilværelse. I stedet for at blive sluppet kan de få tilbuddet om et mentorforløb med en frivillig fra Ungdommens Røde Kors. Og det kan drejer sig om unge, som er på vej til at få det rigtig dårligt. De kan i tide få et forebyggende og frivilligt tilbud hos Ungdommens Røde Kors, bl.a. knyttet op omkring et nyt værested, der bygges op.

Der er gode erfaringer med at rekruttere unge frivillige til socialt arbejde, og Ungdommens Røde Kors ser en stor mulighed for at finde unge blandt de mange aktive og velfungerende studerende og andre unge på Frederiksberg, som gerne vil yde en social indsats. Der kommer ca. 50 frivillige, og deres opgave bliver at føre 30-40 unge igennem et styrkende forløb på op til 1 års varighed. At være mentor for en skrøbelig kammerat kan være at tilbyde selskab, følges ad til sociale aktiviteter, være et godt eksempel, give en hjælpende hånd med ansøgninger osv.

Indsatsen kommer til at koste 0,8 mio.kr. over 2 år. Pengene går til aktiviteter i Ungdommens Røde Kors i form af projektledelse/sekretariatsbistand, rekruttering og uddannelse af frivillige, brugeraktiviteter m.m. Frederiksberg Kommune dækker en stor del af udgiften, men der skal også søges fonde til opgaven.

Dårlig mental sundhed er en tikkende bombe under vores samfund. Unge, der oplever en periode med et skrøbeligt sind, kan gå glip af uddannelse, netværk, jobmuligheder, venskaber og i værste fald en fremtid. Det er mit håb, at partnerskabsaftalen om frivillige mentorer til unge med psykosociale vanskeligheder kan være et perspektivrigt modtræk til dette.

Karsten Skawbo-Jensen (C)

socialudvalgsformand

Vi skal have et varmtvandsbassin i tilknytning til den nye svømmehal

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Fri, September 20, 2013 14:00:25

Det bliver dejligt, når Frederiksberg får en ny svømmehal i Flintholmkvarteret om 2-3 år. Men det er vigtigt, at der i tilknytning til svømmehallen bliver bygget et varmtvandsbassin. Socialdemokraten Vibeke Storm Rasmussen og hendes flertal i Region Hovedstaden har som bekendt besluttet, at Frederiksberg Hospital skal lukkes, og dermed bliver også fremtiden for hospitalets varmtvandsbassin usikker. Så meget desto vigtigere er det, at vi på Frederiksberg får et varmtvandsbassin i tilknytning til den kommende nye svømmehal.

Mennesker med gigt, brystkræftopererede kvinder med lymfødem, borgere, der skal genoptrænes efter en operation, rygpatienter, parkinsonpatienter og flere andre grupper kan have stor nytte af at udføre øvelser i varmtvandsbassin. Det både styrker kroppen og lindrer smerter. Et varmtvandsbassin kan efter min mening ikke undværes i det lokale kommunale sundhedsvæsen.

Finansieringen af et varmvandsbassin kan måske ske gennem fonde og i et samarbejde med patientforeninger. Men ellers håber jeg, at vi i et godt samarbejde partierne imellem i budgetforhandlingerne på forpligtende måde får afsat midler i de relevante budgetoverslagsår, så et varmtvandsbassin kan blive en realitet.

Karsten Skawbo-Jensen

konservativ formand for Socialudvalget

Nyt hospitalstøj til patienterne

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Thu, September 19, 2013 22:39:40


Det vigtigste på hospitalet er naturligvis høj behandlingskvalitet, god patientsikkerhed og sammenhæng i behandlingsforløbet. Men også andre ting har betydning, f.eks. god information, venlig omsorg, ordentlige fysiske forhold og en nærende kost tilpasset den enkelte. Også det tøj, patienterne skal have på, mens de ...er indlagt på hospital, spiller en rolle. Her er der virkelig potentiale for forbedring.

Sundhedspersonalet har fået nye uniformer, men tøjet til patienterne er stadig væk nogle steder en ynk. Det passer hverken her eller der og tager ikke altid højde for, at vi jo kommer i mange forskellige størrelser. Nogle gange dækker tøjet ikke de dele af kroppen, som det gerne skulle dække, og der lades hånt om den naturlige blufærdighed, som mange mennesker har. Jeg har hørt om kvindelige patienter, som måtte ty til herreunderbukser, og ja, så ser man en ældre kvindelig patient med omvendt herreunderbuks og gylp i ryggen!

Jeg er overbevist om, at livskraften til at overvinde sygdom svækkes, hvis man mister sin naturlige værdighed som menneske. Derfor er også hospitalstøj vigtigt.

Jeg har stillet et såkaldt politikerspørgsmål om emnet i Region Hovedstaden, og af svaret fremgik heldigvis, at der i budget 2013 er afsat 3 mio. kr. til et opstartprojekt vedrørende forbedring og fornyelse af patientbeklædningen på hospitalerne. På det seneste møde i regionsrådet oplyste Konservative, at det er et punkt, som vi vil bringe op under budgetforhandlingerne. Sundhedspersonalet har fået nye klædelige uniformer. Nu må det være patienternes tur til at blive pæne i tøjet.

Karsten Skawbo-Jensen
konservativt medlem af Region Hovedstaden