Presseindlæg

Presseindlæg

Karsten Skawbo-Jensen skriver i pressen

Tilbage til forsiden

Slut med kræftkontroller

Landsdækkende aviserPosted by Karsten Fri, September 20, 2013 14:01:48

Når man er blevet opereret for brystkræft, er det en tryghed at gå til efterfølgende kontroller, så der holdes øje med, om kræften vender tilbage. Men nu ønsker sundhedsminister Astrid Krag (SF) en ny kurs for kræftpatienterne. Kontrollerne skal reduceres eller helt forsvinde, og borgerne skal i stedet for selv holde øje med eventuelle symptomer. Det skal være slut, fordi der angiveligt ikke er nogen evidens for virkningen af efterkontrollerne. SF har talt meget om ulighed i sundhed, og spørgsmålet er, om kontrollerne ikke trods alt har været til gavn for i hvert fald socialt udsatte borgere. Tilbagemeldingen til Landsforeningen mod Brystkræft er, at kontrollerne helt generelt tjener et psykisk formål, nemlig en mulighed for at stille spørgsmål, der opstår undervejs, og som helt naturligt brænder sig på.

Hvis det nye kurs gennemtrumfes, er der tre ting, der er vigtige. For det første, at brystkræftopererede modtager grundig oplæring i selvundersøgelse. For det andet, at der etableres en let og sikker indgang til sundhedsvæsenet, så der kan handles hurtigt og professionelt i tilfælde af mistanke om tilbagefald: en slags tilbagefalds-pakke ville være ønskelig. For det tredje, at det efter en periode evalueres, om udfasningen af kontrollerne har haft indvirkning på overlevelsen.

Karsten Skawbo-Jensen

formand for Landsforeningen mod Brystkræft

Vi skal have et varmtvandsbassin i tilknytning til den nye svømmehal

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Fri, September 20, 2013 14:00:25

Det bliver dejligt, når Frederiksberg får en ny svømmehal i Flintholmkvarteret om 2-3 år. Men det er vigtigt, at der i tilknytning til svømmehallen bliver bygget et varmtvandsbassin. Socialdemokraten Vibeke Storm Rasmussen og hendes flertal i Region Hovedstaden har som bekendt besluttet, at Frederiksberg Hospital skal lukkes, og dermed bliver også fremtiden for hospitalets varmtvandsbassin usikker. Så meget desto vigtigere er det, at vi på Frederiksberg får et varmtvandsbassin i tilknytning til den kommende nye svømmehal.

Mennesker med gigt, brystkræftopererede kvinder med lymfødem, borgere, der skal genoptrænes efter en operation, rygpatienter, parkinsonpatienter og flere andre grupper kan have stor nytte af at udføre øvelser i varmtvandsbassin. Det både styrker kroppen og lindrer smerter. Et varmtvandsbassin kan efter min mening ikke undværes i det lokale kommunale sundhedsvæsen.

Finansieringen af et varmvandsbassin kan måske ske gennem fonde og i et samarbejde med patientforeninger. Men ellers håber jeg, at vi i et godt samarbejde partierne imellem i budgetforhandlingerne på forpligtende måde får afsat midler i de relevante budgetoverslagsår, så et varmtvandsbassin kan blive en realitet.

Karsten Skawbo-Jensen

konservativ formand for Socialudvalget

Tak til McDonald’s

Lokalavisen FrederiksbergPosted by Karsten Fri, September 20, 2013 10:13:24

Forleden købte jeg et "coin offer" - en cheeseburger til en rund 10'er - på McDonald’s på Falkoner Allé, Frederiksberg. Mens jeg spiste, iagttog jeg en ung mand. Han var flittig og havde et stolt smil om munden. Han tørrede omhyggeligt bordene af, fejede gulv, samlede bakker ind og fik også lige nogle smil og kvikke bemærkninger fra sine lidt mere strømlinede kollegaer. Absolut en god arbejdskraft!

Den unge mand var udviklingshæmmet.shæmmet. Men han var med i et arbejdsfællesskab, der var noget at stå op til om morgenen, han var ikke gemt væk et sted, men havde en rolle at spille ude i den brogede tilværelse. Det var bare så dejligt at se. Det var nok mit livs bedste burger. Tak til McDonals og alle andre private og offentlige arbejdspladser, som er med til at gøre visionen om et rummeligt arbejdsmarked til virkelighed. Men han var ikke gemt væk et sted. Han var en del af et arbejdsfællesskab og havde en rolle at spille ude i den brogede verden. Der var noget at stå op til om morgenen. Det var bare så dejligt at se, og det var nok den bedste burger, jeg har fået i mit liv. Tak til McDonald’s og alle andre private og offentlige arbejdspladser, som arbejder med på at gøre visionen om det rummelige arbejdsmarked til virkelighed. Tak for samarbejdet.

Karsten Skawbo-Jensen (C)

formand for Socialudvalget i Frederiksberg Kommune

Nyt hospitalstøj til patienterne

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Thu, September 19, 2013 22:39:40


Det vigtigste på hospitalet er naturligvis høj behandlingskvalitet, god patientsikkerhed og sammenhæng i behandlingsforløbet. Men også andre ting har betydning, f.eks. god information, venlig omsorg, ordentlige fysiske forhold og en nærende kost tilpasset den enkelte. Også det tøj, patienterne skal have på, mens de ...er indlagt på hospital, spiller en rolle. Her er der virkelig potentiale for forbedring.

Sundhedspersonalet har fået nye uniformer, men tøjet til patienterne er stadig væk nogle steder en ynk. Det passer hverken her eller der og tager ikke altid højde for, at vi jo kommer i mange forskellige størrelser. Nogle gange dækker tøjet ikke de dele af kroppen, som det gerne skulle dække, og der lades hånt om den naturlige blufærdighed, som mange mennesker har. Jeg har hørt om kvindelige patienter, som måtte ty til herreunderbukser, og ja, så ser man en ældre kvindelig patient med omvendt herreunderbuks og gylp i ryggen!

Jeg er overbevist om, at livskraften til at overvinde sygdom svækkes, hvis man mister sin naturlige værdighed som menneske. Derfor er også hospitalstøj vigtigt.

Jeg har stillet et såkaldt politikerspørgsmål om emnet i Region Hovedstaden, og af svaret fremgik heldigvis, at der i budget 2013 er afsat 3 mio. kr. til et opstartprojekt vedrørende forbedring og fornyelse af patientbeklædningen på hospitalerne. På det seneste møde i regionsrådet oplyste Konservative, at det er et punkt, som vi vil bringe op under budgetforhandlingerne. Sundhedspersonalet har fået nye klædelige uniformer. Nu må det være patienternes tur til at blive pæne i tøjet.

Karsten Skawbo-Jensen
konservativt medlem af Region Hovedstaden

« Previous