Presseindlæg

Presseindlæg

Karsten Skawbo-Jensen skriver i pressen

Tilbage til forsiden

Ret til at møde med bisidder

Frederiksberg BladetPosted by Karsten Tue, October 01, 2013 08:33:12

”Om retten til at møde med bisidder” er titlen på en pjece, som Frederiksberg Kommune for nylig har udgivet. Ideen kom fra Integrationsrådet, og jeg var straks positivt indstillet over for deres forslag.

Langt de fleste møder med kommunen kan borgerne uden problemer klare selv, og sammen med medarbejderne finder de i fællesskab en løsning. Men der kan være situationer, hvor man har det bedst med at tage en ven, et familiemedlem eller en frivillig fra en forening med. Det har man normalt ret til ifølge forvaltningslovens § 8.

Jeg tror, at det i nogle situationer kan være en fordel for alle parter, at der er en bisidder med, som kan hjælpe med at huske, hvad der blev aftalt, og som kan stille de spørgsmål, man som borger måske glemmer. Undgås misforståelser, kommer der færre fejl i sagsbehandlingen, og afstemmes forventningerne, kan flere få en god oplevelse af kontakten med kommunen.

Det er fint, at kendskabet til rettigheden om at måtte møde med bisidder udbredes. Den nye pjece bliver uddelt til de frivillige foreninger, der er interesserede, og den vil ligge fremme på rådhuset. Jeg vil også kvittere for, at telefonlinjen Marhaba er gået i gang med at oversætte pjecen til flere forskellige sprog.

Karsten Skawbo-Jensen (C)

formand for Socialudvalget